Portál BOZP

Ve spolupráci s našimi partnery vyvíjíme nový Portál BOZP, který bude představovat užitečný nástroj pro každého specialistu v bezpečnosti práce. Naleznete v něm řadu sekcí obsahující různé podpůrné nástroje, jako například ověřené postupy správné praxe, vzorovou dokumentaci BOZP, strategické dokumenty, knihovnu, fotodokumentaci a další. Portál nabízí také diskusní fórum určené pro výměnu názorů mezi odborníky z praxe nebo pro vznášení dotazů na naše externí spolupracovníky z řad soudních znalců. Součástí Portálu je také sekce Safety Net, která představuje platformu pro registrované členy s řadou výhod. Registrace v databázi profesionálních techniků BOZP nebo PO může posloužit také jako garance pro zákazníky a odběratele služeb, neboť u každého registrovaného člena je před jeho uvedení do databáze prověřena platnost jeho osvědčení o odborné způsobilosti.

Vývoj Portálu BOZP probíhá s podporou České technologické platformy bezpečnosti průmyslu prostřednictvím projektu „5.1 SPTP02/026 „Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR“, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Náplní tohoto projektu je praktická implementace strategických dokumentů prostřednictvím propojení výzkumné, akademické a podnikatelské sféry, iniciace a realizace výzkumných a vývojových projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji bezpečnosti, podpoře inovací a posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelského sektoru v ČR.

oppi_logo