Základy aplikované ergonomie

Autor: Jakub Marek, Petr Skřehot

Počet stran: 118

Rok vydání: 2009

Cena: 179 Kč vč. DPH (cena nezahrnuje poštovné a balné)

 

Tato publikace, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje klíčové informace z oblasti ergonomie pracovního místa. Kniha srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současných právních předpisů a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se vyskytujících na mnoha pracovištích. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další). Jedná se o šikovnou příručku dobře upotřebitelnou při provádění pravidelných prověrek BOZP nebo školení zaměstnanců.