Nanobezpečnost

Autor: Petr Skřehot, Marcela Rupová

Počet stran: 240

Rok vydání: 2011

Cena: 279 Kč vč. DPH (cena nezahrnuje poštovné a balné)

 

V souvislosti s nanotechnologiemi a používáním nanoproduktů se stále hlasitěji volá po obezřetném přístupu. Tento postoj je oprávněný, neboť o nanomateriálech a jejich nebezpečných vlastnostech toho stále ještě mnoho nevíme. Usilovné zkoumání v této oblasti však postupně vedlo ke vzniku nových multioborových disciplin, jakými jsou nanotoxikologie a nanobezpečnost. Tato kniha jako jediná původní česká publikace shrnuje nejnovější poznatky z oblasti nanobezpečnosti, a také informace o možné ochraně zdraví osob exponovaných nanomateriálům na pracovištích. Publikace se také věnuje problematice management (nano)rizik, tak jak jej doporučuje Světová zdravotnická organizace. Stávající právní předpisy totiž neposkytují dostatečný legislativní rámec, který by bylo možné na pracovištích aplikovat ve formě bezpečnostních opatřeních. Tato kniha je tak primárně určena bezpečnostním technikům a manažerům v podnicích provozujících nanotechnologie. Své uplatnění ale nalezne jistě také u lékařů, toxikologů či osob odborně způsobilých pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.