Bezpečnost práce při těžbě dříví

Autor: Jakub Marek, Karel Škréta, Petr Skřehot

Počet stran: 154

Rok vydání: 2011

Cena: 219 Kč vč. DPH (cena nezahrnuje poštovné a balné)

 

Účelem této knihy je prezentovat optimální přístupy k prevenci rizik, zejména pak způsoby organizace práce v krizových podmínkách ve snaze eliminovat převažující problémy v oblasti BOZP při těžbě dříví pomocí přenosné řetězové pily. Publikace se podrobně věnuje také řadě aspektů, které je nutné v praxi zohledňovat při vlastním najímání pracovníků či firem pro práci v lese. Jako klíčové jsou zde popsány požadavky na schopnosti, dovednosti, zkušenosti, školení a zdravotní způsobilost dřevorubců, jejichž podcenění bývá často příčinou řady úrazů. Kniha tak může v praxi dobře posloužit jak samotným dřevorubcům tak i technikům BOZP anebo vedoucím pracovníkům organizujícím těžbu dřeva a lesní práce.